Paardensportcentrum Jan Dolfing

Jan Dolfing en Monique van Eden

Verlengde Noordenveldweg 1, 9481 AV Vries

Tel: 0592-541301 

email: jandolfing@planet.nl

vind ons ook op Facebook

 

Privacyverklaring

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle sitebezoekers, ponykampaanmeldingen en overeenkomsten met :
Paardensportcentrum Jan Dolfing
Verl. Noordenveldweg 1
9481 AV Vries

Wij zijn genoodzaakt gegevens van u te ontvangen wanneer u uw kind inschrijft voor ons ponykamp. Wij vragen u om:
de naam
het adres
geboortedatum
emailadres
telefoonnummer.
Met deze gegevens kunnen wij met u corresponderen over ons ponykamp en tijdens het ponykamp van uw kind contact met u onderhouden.
Deze gegevens worden door slechts een persoon ontvangen en bewaard. Wij spelen deze gegevens niet door aan derden en gebruiken de gegevens alleen met betrekking tot het ponykamp.
De gegevens worden tot een eventuele volgende aanmelding bewaard en daarna vernietigd.
U hebt recht op inzage, rectificatie of wissing van de persoonsgegevens wanneer u dat wenst.
Ook heeft u het recht om tegen de verwerking van de persoonsgegevens bezwaar te maken.
Indien u toestemming heeft gegeven om mij de persooonsgegevens te verstrekken, heeft u het recht op intrekking van die toestemming. U heeft tevens recht om te klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Het verstrekken van persoonlijke gegevens aan ons is geen wettelijke verplichting, maar geeft ons uitsluitend de mogelijkheid om met u te corresponderen danwel u telefonisch te kunnen benaderen voor of tijdens het ponykamp. Er is geen sprake van een geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Aldus getekend te Vries
M.A. van Eden