Protocol voor paardrijden bij PSC Jan Dolfing

 12 mei 2020

 

Corona coördinator: Monique van Eden

Adres: Verlengde Noordenveldweg 1, 9481 AV Vries

Telefoonnummer: 0592-541301 / 06-57754110

 

Sportaccommodaties werken toe naar een gefaseerde en verantwoorde openstelling van de 

faciliteiten. Naast de anderhalve meter maatregel zal de sport elke nieuwe stap baseren op de geldende adviezen van het RIVM in samenhang met de maatregelen van de regering en overheden. 

 

Ook Paardensportcentrum Jan Dolfing werkt toe naar een gefaseerde opstart voor het veilig en verantwoord beoefenen van de paardensport. Kernpunt hierin is dat de veiligheid en gezondheid van iedere paardensporter, vrijwilliger en medewerker gewaarborgd is. De basis voor deze gefaseerde opstart is het Protocol verantwoord sporten www.nocnsf.nl/sportprotocol van 12 mei 2020. Dit document beschrijft hoe Paardensportcentrum Jan Dolfing de huidige maatregelen zal toepassen.

 

Maatregelen Paardensportcentrum Jan Dolfing:

 

 • Sporters houden 1,5 meter afstand van elkaar en van de medewerker.
 • Onze locatie is aangepast open om de dagelijkse verzorging van de paarden mogelijk te houden en de paarden beweging te kunnen geven. Alleen personen die toestemming hebben mogen aanwezig zijn op de accommodatie. Dat zijn eerste eigenaren en leasers.

Er is een dagplanning voor personen (personeel, verzorgers, klanten en bezoekers) die op paardensportaccommodaties aanwezig zijn. Het doel is dat het aanwezige personen zo veel mogelijk wordt beperkt en verspreid over de dag.

Voor de planning is er een aangegeven tijd wanneer de personen op de accommodatie aanwezig zijn.  

 • Op basis van de planning kunnen personen gebruik maken van de faciliteiten zoals de rijbaan (max. 4 per rijbaan tijdens vrij rijden. De 1,5 meter dient te allen tijde in acht genomen te worden en wij treffen hiervoor extra hygiënemaatregelen. Er is extra aandacht voor het reinigen van deuren en deurklinken. Wij zorgen er voor dat deze een aantal keer per dag wordt schoon gemaakt.
 • Op de parkeerplaats niet meer dan 4 auto’s per parkeerzone met 3 meter afstand er tussen . Dit om voldoende uitstap- en uitlaadruimte te hebben en altijd 1,5 meter afstand te kunnen houden. 
 • Sanitaire voorzieningen zijn open voor 1 persoon per keer. Bij wastafels of reinigingsplekken voor harnachement geldt een afstand van 1,5 meter tussen de personen. De accommodatiehouder zorgt ervoor dat regelmatig wordt schoon gemaakt.
 • Het gebruik van terras of hangplekken is bij ons niet toegestaan. 
 • Met pijlen danwel afzetlint worden de te volgen routes duidelijk gemaakt.
 • Tijdens het lesrooster kunnen anderen niet terecht op de accommodatie.
 • Afspraken met hoefsmeden, zadelmakers en therapeuten moeten plaatsvinden buiten het lesrooster om.
 • Bij buitenritten zorgen de voorste en achterste ruiters met gele hesjes, dat de anderhalf meter tussen de deelnemers wordt gehandhaafd.
 • Deelname aan lessen en of buitenritten kan uitsluitend door aanmelding via het aanmeldformulier op de website www.paardensportcentrum.nl.

 

Paardrijden per doelgroep 

 

Kinderen t/m 12 jaar  

 • Privé- en groepslessen zijn bij ons mogelijk omdat wij dit onder begeleiding en in de buitenlucht kunnen laten plaatsvinden. Onze instructeurs, begeleiders en personeel houden, 1,5 meter afstand tot de ruiters en elkaar. 
 • Ouders/verzorgers of toeschouwers hebben geen toegang tot onze locatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van de kinderen. Echter, mocht ondersteuning noodzakelijk zijn bij de sportactiviteit dan mag er een ouder/verzorger op onze accommodatie aanwezig zijn.
 • Ruiters dienen, indien mogelijk, zelfstandig te kunnen poetsen, zadelen, op- en afstappen en aansingelen. Manegeruiters die hierbij hulp nodig hebben worden geholpen door een instructeur, begeleider of personeelslid. Er wordt 1,5 meter afstand aangehouden.
 • Ruiters met een eigen pony mogen bij het poetsen, zadelen, op- en afstappen en aansingelen alleen geholpen worden door een persoon uit hetzelfde huishouden. Het op- en afzadelen van paarden en pony’s die niet gestald staan op de betreffende accommodatie vindt plaats buiten bij de trailer.  

 

Volwassenen en kinderen van 13 t/m 18 jaar 

 • Privé- en groepslessen zijn bij ons mogelijk omdat wij dit onder begeleiding en in de buitenlucht kunnen laten plaatsvinden. Ook is het bij ons voor deze leeftijdsgroep mogelijk om 1,5 meter afstand onderling te houden. Onze instructeurs, begeleiders en personeel houden 1,5 meter afstand tot de ruiters en elkaar.  
 • Wij geven volwassenen geen les in disciplines waarbij 1,5 meter afstand niet gegarandeerd kan worden.   
 • Familieleden en/of toeschouwers hebben geen toegang tot onze locatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de les.  Echter, mocht ondersteuning bij de sportactiviteit noodzakelijk zijn dan mag er 1 familielid op onze accommodatie aanwezig zijn.
 • Ruiters moeten zelfstandig poetsen, zadelen, op- en afstappen en aansingelen en mogen alleen geholpen worden door 1 instructeur of 1 aangewezen hulp.Het op- en afzadelen van paarden die niet gestald staan op de betreffende accommodatie vindt plaats buiten bij de trailer, met eventuele hulp van een gezinslid uit hetzelfde huishouden als de ruiter.

 

 

Communicatie

 • Op de accommodatie zijn posters opgehangen om de hygiëne- en gedragsregels duidelijk te maken aan de ruiters.
 • Alle ruiters die op onze accommodatie komen om te sporten ontvangen via mail een bericht met de regels op onze accommodatie. Voor jonge ruiters t/m 12 jaar wordt richting de ouders/verzorgers gecommuniceerd.
 • De hygiëne- en gedragsregels zijn duidelijk zichtbaar op onze website paardensportcentrum.nl en bij de ingang van de accommodatie.

 

Wedstrijden 

 • Er vinden op onze accommodaties geen georganiseerde evenementen en wedstrijden plaats tot 1 september.
 • Ruiters met een eigen paard krijgen de mogelijkheid om online proeven op te nemen, in te sturen en trainingen te volgen om verder geholpen te worden met de correcte beweging van hun paard.