Corona protocol

Update Corona 23 maart 2021:

 • Alleen toegang tot het paardensportcentrum hebben:
 • eigenaren van paarden/pony's, leasers van paarden/pony's,  met maximaal 1 extra persoon
 • Lesklanten
 • Hoefsmeden, dierenarts
 • groepslessen voor iedereen in de buitenmanege; geen toeschouwers
 • Individueel rijden onder toezicht 
 • Geen wedstrijden 
 • Kantine is gesloten
 • Buitenritten zijn mogelijk
 • Houdt 1,5 m afstand
 • Blijf thuis bij verkoudheid of koorts, of positieve test corona
 • Iedereen vanaf 13 jaar; draag een mondkapje (niet op paard)
 • Blijf niet hangen

SPECIFIEK OVERZICHT VAN ALLE MAATREGELEN DIE GELDEN VOOR DE PAARDENSPORT.

Op basis van de overheidsmaatregelen nu bekend zijn gelden de volgende specifieke maatregelen voor de paardensport.

(klik hier voor de geldende overheidsmaatregelen in de sport)

PAARDRIJDEN, LESSEN, BUITENRITTEN EN TRAINING


1. MAG JE PAARDRIJDEN EN JE PAARD VERZORGEN?

De verzorging van de dieren dient uiteraard door te gaan. Hieronder valt zowel de verzorging van de paarden als het geven van voldoende dagelijkse beweging. Om dit op een verantwoorde en veilige wijze te kunnen garanderen blijven hippische accommodaties aangepast open voor de dagelijkse verzorging en beweging.

1A. WAT MAG IN DE BINNENRIJBAAN?

Voor de dagelijkse beweging, gezondheid en het welzijn van paarden is individueel rijden van paarden toegestaan in de binnenrijbaan. Rijden in de binnenrijbaan kan onder begeleiding indien dit noodzakelijk is en mits de sociale en hygiëne maatregelen aangehouden worden. 

1B. WAT MAG IN DE BUITENRIJBAAN?

 • groepslessen
 • Publiek is niet toegestaan.
 • Zodra je klaar bent met rijden verlaat je de stal, manege of vereniging.
 • Houdt je aan de sociale en hygiëne maatregelen.

 

2. ZIJN PRIVELESSEN TOEGESTAAN?

Privélessen zijn toegestaan. Rijden in de binnenrijbaan kan onder begeleiding indien dit noodzakelijk is en mits de sociale en hygiëne maatregelen aangehouden worden.

3. ZIJN GROEPSLESSEN TOEGESTAAN?

Groepslessen zijn weer toegestaan.

 

4. ZIJN BUITENRITTEN TOEGESTAAN?

Buitenritten zijn toegestaan. 

 

5. MOETEN KINDEREN OOK 1,5 METER AFSTAND HOUDEN?

Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden.

 

6. ZIJN ER SPECIALE REGELS VOOR AANGEPAST PAARDRIJDEN?

Voor mensen met een beperking is het toegestaan om hulp te krijgen bij de uitoefening van hun sport, bijvoorbeeld iemand die helpt met opstijgen of begeleiding naast het paard.

7. MAG JE WEL AAN DE KANT STAAN VOOR DE VEILIGHEID ALS IEMAND AAN HET RIJDEN IS?  

Indien dit noodzakelijk is voor de veiligheid, het verloop van de sportbeoefening en het waarborgen van de onderlinge afstand is dit toegestaan. Denk hierbij wel aan de 1,5 meter afstand.

8. GELDEN DEZELFDE REGELS VOOR ALLE DISCIPLINES?

Ja dezelfde regels gelden voor alle disciplines met de volgende aanvullingen:

Bij voltige mag er door volwassenen vanaf 18 jaar alleen individueel getraind worden omdat er bij duo’s en teams geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden.

Bij het mennen moet de groom op de koets een mondkapje dragen omdat hier geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden, maar de groom wel essentieel is voor een veilige sportbeoefening.

PAARDENSPORTACTIVITEITEN (ZOALS WEDSTRIJDEN)

1. ZIJN WEDSTRIJDEN TOEGESTAAN?

Nee, wedstrijden zijn niet toegestaan.


2. MAG ER OEFENDRESSUUR EN OEFENSPRINGEN GEORGANISEERD WORDEN?

Ja oefenparcours is mogelijk

3. MOGEN PAARDENSPORTACTIVITEITEN MET BEOORDELINGS- EN MEETMOMENTEN GEORGANISEERD WORDEN?

Nee er mogen geen paardensportactiviteiten met beoordelings- en meetmomenten georganiseerd worden.

4. MOGEN ER ONDERLINGE WEDSTRIJDEN GEORGANISEERD WORDEN?

Er mogen alleen onderlinge wedstrijden georganiseerd worden onder de volgende voorwaarden:

 • Er mogen alleen leden van de eigen vereniging, stal of manege aan deelnemen. Er worden dus geen ruiters en paarden van buiten de betreffende vereniging of manege toegelaten.
 • Er wordt onderling 1,5 meter afstand gehouden.
 • De onderlinge wedstrijd vindt buiten plaats.
 • Publiek is niet toegestaan.
 • Winst- of promotiepunten worden niet toegekend.

5. MOGEN ER CLINICS GEORGANISEERD WORDEN?

Clinics in de vorm van individuele lessen of trainingen zijn wel toegestaan indien de maatregelen zoals hierboven omschreven in acht worden genomen.

6. BLIJFT HET MOGELIJK OM ONLINE DRESSUURPROEVEN TE LATEN BEOORDELEN?

Ja, het blijft mogelijk om dressuurproeven t/m de klasse M2 te laten beoordelen voor winstpunten. Ook proeven uit de klassen Z1 t/m ZZ-Licht kunnen worden beoordeeld via Paardrijden.nl. Aan deze klassen worden geen winstpunten toegekend. Alle bovenstaande maatregelen moeten hierbij in acht genomen worden.

Zodra het overheidsverbod op wedstrijden wordt opgeheven zal Paardrijden.nl alleen nog opengesteld worden voor de klassen t/m L2.